ATN Engineering Oy - Cool Thermal Energy Storage

Valmistamme erilaisia CTES (Cool Thermal Energy Storage) järjestelmiä teollisuuden, ravintoloiden sekä suurkeittiöiden tarpeisiin. Oikeanlaisella jäähdyttämisellä saavutetaan energiatehokkuutta eli asiakas säästää selvää rahaa. Tarjoamme ratkaisut aina räätälöityinä asiakkaan tarpeisiin.

Jääpankki

Jääpankin avulla voidaan tasoittaa jäähdytyskuormitusta helposti. Jääpankki toimii kuin pankki, eli kun jäähdytysenergian tarve on pieni, talletetaan jäätä varastoon. Kun jäähdytystarve on suuri, käytetään varastoitu jäähdytysenergia tasoittamaan kuormitushuippua. Jääpankin avulla voidaan suuri hetkellinen kuormitus saada aikaan mahdollisimman pienellä kylmälaitoksella.

Tarvittava kylmäteho pieni saatuun hetkelliseen kokonaistehoon nähden.

  • Taloudellinen ja ekologinen vaihtoehto
  • Pieni kylmäaineen määrä
  • Tasoittaa huippukuormitusta helposti

Juomaveden jäähdytys

Suomessa juomavesi on hyvää, sitä kannattaa hyödyntää.

Ratkaisut juomaveden jäähdyttämiseen

  • Turvallinen ja taloudellinen
  • Suurkeittiöille linjastoratkaisut
  • Prosessiveden jäähdytys

Jäädyttäminen on usein ensiarvoisen tärkeä osa teollisuuden prosesseja kohti valmista lopputuotetta. Prosessiveden jäähdytyksessä suunnittelemme vedenjäähdytyksen aina tapauskohtaisesti kullekin asiakkaalle. Räätälöidyillä ratkaisuilla voimme varmistua työvaiheen ja jäähdytyksen saumattomasta toiminnasta. Räätälöidyillä ratkaisuilla säästetään myös rahaa sekä toimitaan ekologisesti.

Ratkaisut teollisuuden jäähdytys tarpeisiin

  • Taloudellinen ja ekologinen vaihtoehto
  • Turvallinen ja taloudellinen